Tha Na Naidheachdan As Ùire Agus Coileanaidhean, A’ Chèitean 2022